TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  17 Ocak 2019, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Sağlık Ansiklopedi >> Mide

Antrektomi

Midenin antrum bölgesinin çıkarılması ile sınırlı gast-rektomi(*) girişimi.
Anaklorhidri (aklorhidri)

Mide salgısında hidroklorik asitin bulunmaması.
Asili

Mide sıvısının hiç olmaması (asit yokluğu).
Auerbach pleksusu

Mide ve bağırsağın kas duvarlarında yer alan miyelinsiz sinir lifleri ağı.
Bombesin

Midenin fundus (kubbe) ve antrum (midenin gövdeyle mide kapısı kanah arasındaki bölümü) mukozasında yaygın olarak, onikiparmakbağırsağı, jejunum, ileum ve kalınbağırsakta ise daha seyrek olarak bulunan iç salgı sistemi hücrelerinin ürettiği hormon.
Belirtileri

Mide ağrısı, bulantı veya kusma, baş ağrısı, iştahsızlık, aniden çıkan ateş, baş dönmesi, dilde beyaz pas, yorgunluk görülür. Midenin üzerine bastırlınca da ağrı hissedilir. Bu belirtiler özellikle ilk bahar ve son bahar aylarında artar.
Belirtileri

Mide ağrısı, bulantı veya kusma, baş ağrısı, iştahsızlık, aniden çıkan ateş, baş dönmesi, dilde beyaz pas, yorgunluk görülür. Midenin üzerine bastırlınca da ağrı hissedilir. Bu belirtiler özellikle ilk bahar ve son bahar aylarında artar.
Bulantı

Mide bölgesinde algılanan rahatsız edici duygu.
Ceramıdes

 Ciltte doğal olarak bulunan ve koruyucu bir set oluşturarak su kaybına mani olan madde. Bu madde sentetik olarak da üretilerek cilt bakım ürünlerine katılmaktadır.
Damping sendromu

Midesinin bir bölümü alınmış hastalarda görülen bir belirti.
Dispepsi (hazımsızlık)

Midenin hareket ve salgı etkinliğindeki bozukluk.
Enterogastron

Mide salgısını ve hareketlerini ketleyen ve incebağırsak mukozasında üretilen hormonların ortak adı.
Fitobezoar

Midede ya da daha ender olarak bağırsakta bitkisel liflerin çevresinde oluşan ve kalsiyum tuzlarının çökmesiyle sertleşen kütle.
Fundus

Midenin genişlemiş kısmı.
Gıp

Mide özsuyu ve mide asiti salgısını engelleyen ve insü-lin salınımını uyaran bir sindirim sistemi hormonu (Gastrik İnhİbitör Polipeptit [GIP; enterogastron]); 43 aminoasitten oluşan bir polipeptit yapısındadır.
Gasfroenterostomi

Mide bağırsak geçişini sağlamak amacıyla çoğunlukla İncebağırsaklann jejunum bölümünün mide ile ağızlaş-tınlması.
Gastralji

Mide ağnsı. Kramp tarzında ve kusmayla birlikte olabilir.
Gastrektazi

Midenin anormal biçimde gaz ve sıvıyla dolarak aşırı gerilmesi ve genişlemesi.
Gastrektomi

Midenin tümünün ya da bir bölümünün çıkarılması.
Gastrîk analizler

Mide hastalıklarının tanısında başvurulan incelemeler.
Gastrin

Mide suyunun salgılanmasını uyaran ve mideden salgılanan bir peptit hormonu.
Gastroduodenit

Mide ve onikiparmak barsağının iltihabı.
Gastroduodenoskopf

Midenin ve onikiparmakbağırsağının esnek bir endos-kop yardımıyla incelenmesi.
Gastrodüodenit

Mide ve onikiparmak barsağının iltihabı.
Gastroenterelog

Mide, barsak hastalıkları mütehassısı.
Gastroenteroloji

Mide, barsak hastalıkları bilgisi.
Gastroentestinal hormonlar

Mide ve bağırsak mukozasında yaygın olarak bulunan iç salgı hücrelerinden salgılanan hormonlar.
Gastrointestinal

Mide - barsak.
Gastrojejunostonu

Mide ile jejunum arasında ağızlaştırma yapılarak doğrudan ilişki kurulmasını sağlayan cerrahi girişim.
Gastrolit

Mide taşı.
Gastromegali

Midenin genişlemesi.
Gastropeksi

Midenin, diyafram kasındaki yemek borusu deliğinin yanından yukanya doğru göğüs boşluğuna çıktığı diyafram fıtıklarında uygulanan cerrahi yöntem: Mide aşağıya çekilerek karın zarının ön duvarına ve arka düzkas (rektus kası) kılıfına sabitlenir.
Gastroptoz

Midenin normal yerinden aşağıya doğru sarktığı patolojik durum.
Gastroptozis

Mide düşüklüğü.
Gastrosükore

Mide salgısının anormal Ölçüde arttığı patolojik durum.
Gazlar

Midede veya bağırsaklarda gaz birikebilir. Nedeni; hava yutmak veya mide hastalıklarıdır.
Geğirme

Mideden ya da yemek borusundan gürültülü biçimde hava çıkması.
Hipoklorhidri

Mide mukozasındaki hidroklorik asit üretiminin yetersiz olması.
Hipoşili

Mide mukozasının yetersiz çalışmasına bağh olarak mide suyunda pepsin ve hidroklorik asit azlığı.
Hiperasidite

Mide salgısında asit fazlalığı; genellikle mide hücrelerinin aşırı hidroklorik asit salgılamasına bağlıdır.
Dispepsi (hazımsızlık)

Midenin hareket ve salgı etkinliğindeki bozukluk.
Enterogastron

Mide salgısını ve hareketlerini ketleyen ve incebağırsak mukozasında üretilen hormonların ortak adı.
Fitobezoar

Midede ya da daha ender olarak bağırsakta bitkisel liflerin çevresinde oluşan ve kalsiyum tuzlarının çökmesiyle sertleşen kütle.
Fundus

Midenin genişlemiş kısmı.
Gıp

Mide özsuyu ve mide asiti salgısını engelleyen ve insü-lin salınımını uyaran bir sindirim sistemi hormonu (Gastrik İnhİbitör Polipeptit [GIP; enterogastron]); 43 aminoasitten oluşan bir polipeptit yapısındadır.
Gasfroenterostomi

Mide bağırsak geçişini sağlamak amacıyla çoğunlukla İncebağırsaklann jejunum bölümünün mide ile ağızlaş-tınlması.
Gastralji

Mide ağnsı. Kramp tarzında ve kusmayla birlikte olabilir.
Gastrektazi

Midenin anormal biçimde gaz ve sıvıyla dolarak aşırı gerilmesi ve genişlemesi.
Gastrektomi

Midenin tümünün ya da bir bölümünün çıkarılması.
Gastrîk analizler

Mide hastalıklarının tanısında başvurulan incelemeler.
Gastrin

Mide suyunun salgılanmasını uyaran ve mideden salgılanan bir peptit hormonu.
Gastroduodenit

Mide ve onikiparmak barsağının iltihabı.
Gastroduodenoskopf

Midenin ve onikiparmakbağırsağının esnek bir endos-kop yardımıyla incelenmesi.
Gastrodüodenit

Mide ve onikiparmak barsağının iltihabı.
Gastroenterelog

Mide, barsak hastalıkları mütehassısı.
Gastroenteroloji

Mide, barsak hastalıkları bilgisi.
Gastroentestinal hormonlar

Mide ve bağırsak mukozasında yaygın olarak bulunan iç salgı hücrelerinden salgılanan hormonlar.
Gastrointestinal

Mide - barsak.
Gastropeksi

Midenin, diyafram kasındaki yemek borusu deliğinin yanından yukanya doğru göğüs boşluğuna çıktığı diyafram fıtıklarında uygulanan cerrahi yöntem: Mide aşağıya çekilerek karın zarının ön duvarına ve arka düzkas (rektus kası) kılıfına sabitlenir.
Gastroptoz

Midenin normal yerinden aşağıya doğru sarktığı patolojik durum.
Gastroptozis

Mide düşüklüğü.
Gastrosükore

Mide salgısının anormal Ölçüde arttığı patolojik durum.
Gazlar

Midede veya bağırsaklarda gaz birikebilir. Nedeni; hava yutmak veya mide hastalıklarıdır.
Fitobezoar

Midede ya da daha ender olarak bağırsakta bitkisel liflerin çevresinde oluşan ve kalsiyum tuzlarının çökmesiyle sertleşen kütle.
Fundus

Midenin genişlemiş kısmı.
Gıp

Mide özsuyu ve mide asiti salgısını engelleyen ve insü-lin salınımını uyaran bir sindirim sistemi hormonu (Gastrik İnhİbitör Polipeptit [GIP; enterogastron]); 43 aminoasitten oluşan bir polipeptit yapısındadır.
Gasfroenterostomi

Mide bağırsak geçişini sağlamak amacıyla çoğunlukla İncebağırsaklann jejunum bölümünün mide ile ağızlaş-tınlması.
Gastralji

Mide ağnsı. Kramp tarzında ve kusmayla birlikte olabilir.
Gastrektazi

Midenin anormal biçimde gaz ve sıvıyla dolarak aşırı gerilmesi ve genişlemesi.
Gastrektomi

Midenin tümünün ya da bir bölümünün çıkarılması.
Gastrîk analizler

Mide hastalıklarının tanısında başvurulan incelemeler.
Gastrin

Mide suyunun salgılanmasını uyaran ve mideden salgılanan bir peptit hormonu.
Gastroduodenit

Mide ve onikiparmak barsağının iltihabı.
Gastroduodenoskopf

Midenin ve onikiparmakbağırsağının esnek bir endos-kop yardımıyla incelenmesi.
Gastrodüodenit

Mide ve onikiparmak barsağının iltihabı.
Gastroenterelog

Mide, barsak hastalıkları mütehassısı.
Gastroenteroloji

Mide, barsak hastalıkları bilgisi.
Gastroentestinal hormonlar

Mide ve bağırsak mukozasında yaygın olarak bulunan iç salgı hücrelerinden salgılanan hormonlar.
Gastrointestinal

Mide - barsak.
Gastrojejunostonu

Mide ile jejunum arasında ağızlaştırma yapılarak doğrudan ilişki kurulmasını sağlayan cerrahi girişim.
Gastrolit

Mide taşı.
Gastromegali

Midenin genişlemesi.
Gastropeksi

Midenin, diyafram kasındaki yemek borusu deliğinin yanından yukanya doğru göğüs boşluğuna çıktığı diyafram fıtıklarında uygulanan cerrahi yöntem: Mide aşağıya çekilerek karın zarının ön duvarına ve arka düzkas (rektus kası) kılıfına sabitlenir.
Gastroptoz

Midenin normal yerinden aşağıya doğru sarktığı patolojik durum.
Gastroptozis

Mide düşüklüğü.
Gastrosükore

Mide salgısının anormal Ölçüde arttığı patolojik durum.
Gazlar

Midede veya bağırsaklarda gaz birikebilir. Nedeni; hava yutmak veya mide hastalıklarıdır.
Geğirme

Mideden ya da yemek borusundan gürültülü biçimde hava çıkması.
Geğirme

Mideden ya da yemek borusundan gürültülü biçimde hava çıkması.
Hipoklorhidri

Mide mukozasındaki hidroklorik asit üretiminin yetersiz olması.
Hipoşili

Mide mukozasının yetersiz çalışmasına bağh olarak mide suyunda pepsin ve hidroklorik asit azlığı.
Hiperasidite

Mide salgısında asit fazlalığı; genellikle mide hücrelerinin aşırı hidroklorik asit salgılamasına bağlıdır.
İntrensek faktör

Mide sıvısında bulunan ve B12 vitaminin emilmesini sağlaşan madde.
İncebağırsak

Mide kapısı- kapakçığından, körbağırsağın başlangıcındaki kapakçığına (ileo-çekal kapakçık) kadar uzanan ve daha sonra da kalınbağırsakla süren bağırsak bölümü.
Kimus

Midedeki sindirimin son evresine ulaşan besinlerin bağırsağa verilmeden Önce dönüştüğü bulamaca verilen ad.
Kardiya (mide ağzı)

Yemek borusunun mideyle ilişkisini sağlayan bölüm.
Kardiyomiyotomi

Mide ağzı (kardiya) hastalıklarının (bak. kardiyo-spazm) tedavisinde uygulanan cerrahi girişim.
Karminatifler

Mide ve bağırsaklardan gaz çıkışım kolaylaştıran ilaçlar.
Kusma

Midede biriken besin ve öbür maddelerin birdenbire yemek borusuna geçerek ağızdan atılması.
Kusmak

Midenin içindekilerini, elde olmayarak ağız yolu ile dışarı atmaya kusmak, kusulan şeye de kusmuk denir.Kusmanın bir çok nedeni vardır. Örneğin, zehirli, bozulmuş yiyecekler, içki, gastrit ve ülser gibi mide hastalıkları, bazı besinlere karşı hassasiyet, bazı ilaçlar, kanser, mide kanaması, mide fıtığı, sinirlenme, migren, araç tutması, zehirlenme, kansızlık, sarılık, tiroid hastalıkları, hamilelik ve çocuklarda kabakulak, bademcik veya bağırsak hastalıkları sırasında kusma görülür.Tedavinin ilk şartı, kusmanın nedenini belirlemektir. Tedavi nedene göre yapılır. Hasta kustuktan sonra, sırt üstü yatırılır. Birşey yedirilmez. Bir bardak buzlu su, yudum yudum içirilir.
Lab-ferment

Mide salgılannda bulunan bir enzim.
Mide

Sindirim sisteminin yemek borusuyla incebağırsak arasında kalan bölümü.
Mide erozyonu

Mide mukozasının yüzeysel epitel hasarı.
Mide Fıtığı

Mide fıtığı, göğüs ile karın boşluğunu ayıran diyafram kasında mevcut olan açıklıktan (hiatus) midenin üst kısmının, yemek borusuna doğru sarkmasına denir.

Belirtiler

Mideden yukarı,
göğüste yayılan yanma ve ekşime.
Ağız içine acı-ekşi su ya da yiyeceklerin gelmesi.
Ses kısılması. Tedavi edilemeyen boğaz enfeksiyonları
Dişlerde erozyon
Boğazda dolgunluk hissi
Sık sık boğaz temizleme ihtiyacı Ses kısılması
Ses tellerinde polip veya nodül
Müzmin öksürük Tedaviye iyi yanıt vermeyen astım
Tekrarlayan zatürre
Uykuda solunum bozukluğu

Tanı

Genelde tanı tesadüfen, başka bir nedenle tetkik yapılırken konuyor. Aslında fıtıkta şikâyete yol açan neden daha çok reflüdür. Hastada reflü belirtileri görülür.

Tedavi

Mide fıtığını tamamen geri çeviren bir ilaç yok. Orta yaşın üzerinde hiçbir belirti vermeyen tesadüfî bir fıtık bulunduğunda hastaya sadece basit tavsiyelerde bulunuyoruz. Bunlar reflüde söylediğimiz tavsiyeler. Bazı gıdalardan uzak kalmaları gerekiyor. Çikolata, tereyağı, kahve ve çok asitli yiyecekleri yasaklıyoruz. Sigara kesinlikle içmemeleri gerekiyor. Çünkü sigaranın mide boşalmasına ve asit salgısına doğrudan etkisi var. Hastalara bir başka önerimiz gece yatarken gövdelerinin üst kısmını yüksekte tutmaları. Bunu yapmak içinde ya yatağın şiltesinin ya da yatağın üst kısmının altına bir yükseltici koymaları gerekiyor. 45 derece eğimle sırtı dik tutarak yatmak tavsiye ediliyor. Gerekirse ileri tetkiklerden sonra operasyon önerilmektedir.

Öneriler

Yaşam tarzında yapılacak bir takım değişikliklerle reflü şikâyetlerini azaltmak mümkün. İşte reflüye karşı yapabilecekleriniz: Fazla kilolarınız varsa bunlardan kurtulun. Yemeklerinizi küçük ve sık öğünler halinde yemeye dikkat edin. Yiyecek ve içecekleri çok sıcak tüketmeyin. Yüksek ısı yemek borusunda hasar oluşturabilir. Yemekten sonra 2-3 saat süreyle yatmayın veya egzersiz yapmayın. Belinizi sıkacak korse ve kemerleri kullanmayın. - Dar, rahatsız kıyafetler giymeyin. Sigara ve alkol alışkanlığınız varsa bırakın.

Mide Kanseri

Midenin en fazla rastlanan urları mide epitel hücrelerinde ortaya çıkan kanserdir. Daha çok orta yaşlılarla yaşlıları etkileyen bu hastalık erkeklerde yaygındır. Çocuklarda ve gençlerde az görülen bir hastalıktır.

Mide kanseri olaylarının coğrafi dağılımı ilginç farklılıklar göstermektedir. Bu hastalık Japonya'da, Finlandiya'da, İzlanda’da ve Şili'de son derece yaygındır. Dağılımdaki bu farklılık bazı çevresel etkenlerin önemli rol oynadığını akla getirmekteyse, de, bunların ne olabileceği konusunda fazla bilgi yoktur. Aşırı alkol alınması, topraktaki organik maddelerin çeşitliliği, çok kızgın yağda pişmiş yiyecekler, dumanda kurutulmuş alabalığın aşırı miktarlarda yenmesi hastalığın İzlanda’daki yaygınlığına neden olarak gösterilen etkenlerdir.

Mide kanserinin bazı türlerinde kimi bünyesel etkenlerin de rol oynadığı bilinmektedir. Bunlar, aşırı kansızlık, süreğen mide ülseri gibi hastalıklardır. Ancak bu hastalıklar mide kanseri olaylarının çok azı üzerinde etkili olmaktadır. Ayrıca mide kanserine, kan grubu A olan insanlarda, 0 grubundan olan insanlara göre daha çok rastlandığı dikkati çekmekteyse de, kan grubu ile mide karoseri arasında bir ilişki olup olmadığı henüz açıklığa kavuşmuş değildir. Bugün en önemli konu bu öldürücü hastalığa yo! açan etkenlerin saptanmasıdır. Bu konuda gerekli bilgi edinilmedikçe etkili önleyici tedbirlerin alınması olanaksızdır.

Midenin herhangi bir bölümü kanserden etkilenebilir. Bununla birlikte mide kapısı kanserin en fazla görüldüğü yerdir. Mukozada beliren basit bir yumru ya da ülser olarak başlayan ur, mide çeperinden lenf damarlarıyla çevredeki lenf düğümlerine ve kan dolaşımıyla karaciğere ve vücudun öbür organlarına yayılır.

Mide kanserinin belirtileri üç kategoride toplanır. Bunlardan birincisi urun sebep olduğu belirtiler olup, hafif rahatsızlıklardan, ülsere benzeyen belirgin ağrılara kadar değişen sindirim bozukluklarıdır. Mide kapısında ya da mide kapısına yakın yerlerdeki urlar mide çıkışını tıkadıkları için kusmaya, mide ağzında beliren urlar ise yutma güçlüklerine sebep olurlar, ikinci gruba giren belirtiler bünyesel olup bunların başlıcaları kansızlık, kilo kaybı, iştahsızlıktır. Üçüncü gruptaki belirtiler de karaciğerde ya da başka bir yerde toplanan ikincil birikimlerin oluşturduğu belirtilerdir. Bu belirtiler muayene İle anlaşılmayabilir. Buna karşılık bazı durumlarda ur ya da urun ikincil birikimleri karın bölgesine dokunulduğunda hemen hissedilebilir. Ayrıca kilo kaybı ve kansızlık gibi açık belirtiler de olabilir.

Mide sıvısı incelemesi

Midenin salgılama işlevleri başhca iki yöntem kullanılarak incelenir:
Mide spazmı

Çoğunlukla kusmanın eşlik ettiği şiddetli mide ağrısı.
Mide Tembelliği

Midenin besinleri gereği gibi ve normal sürede hazmedememesine mide tembelliği bir başka ifadeyle mide zafiyeti denir.

Nedeni, midede asit fazlalığı, mide kaslarının zayıflamış olması veya midenin hazım için gerekli olan salgıyı yapamamasıdır.

Mide tembelliği

Midenin besinleri gereği gibi ve normal sürede hazmedememesine mide tembelliği bir başka ifadeyle mide zafiyeti denir. Nedeni, midede asit fazlalığı, mide kaslarının zayıflamış olması veya midenin hazım için gerekli olan salgıyı yapamamasıdır.
Mide ülseri

Midenin iç yüzündeki belirli bir kısmın aşınması sonucu meydana gelen yaraya mide ülseri denir. Midenin iç kısmında mukusu üreten hücrelerden oluşan bir tabaka bulunur. Mukus, mideyi mide asitlerinden ve sindirim sıvılarından korur. Bu koruyucu tabaka zarar gördüğü zaman ülser ortaya çıkabilir.

Sinir bozukluğu, midede asit fazlalığı, zamanında ve iyi tedavi edilmeyen gastrit, mide zafiyeti, karaciğer yetersizliği veya safra azlığı, kalp hastalıkları, sindirilmesi güç yiyeceklerin aşırı derecede kullanılması, haddinden fazla sigara, çay, kahve veya asit yapıcı meşrubat içmek, alkol kullanmak veya bazı ilaçların uzun süre kullanılması mide ülserini doğuran nedenler arasındadır.

Bulgular:

Hastalığın başlangıcında mide ekşimesi ve ağırlık hissi vardır. Hastanın ağzına, sık sık ekşi su gelir. Tat alma duygusu hafiflemiştir, dil paslıdır, hastanın rengi solmuştur. Karnın üst kısmına bastırılınca, acıma hissedilir. Bu belirtiler ortaya çıktıktan sonra; en kısa zamanda tedaviye geçilmezse; yemeklerden 2-3 saat sonra sırta doğru yayılan şiddetli mide ağrıları başgösterir. Baş dönmesi ve terleme de görülür. Bu devrede, kusma ile bir miktar kan da görülebilir.

Mide ülseri şu sebeplerle ortaya çıkabilir:

•Mide ülserlerinde en çok görülen sebeplerden biri olan Helicobacter pylori (H. pylori) denilen bakterinin bulunması
•Midenin iç kısmının mide asitlerine olan dayanıklılığının azalması
•Mide asidinin fazla üretilmesi

Mide ülserleri şu kişilerde daha fazla görülür:

•Sürekli steorid içermeyen iltihap önleyici ilaçlar alanlarda
•Sigara içenlerde

Kafein gibi mide asitlerinin üretimini fazlalaştıran maddeler ülser riskini yukarı çeker ve sancıyı arttırıcı maddeler olarak bilinirler. Stres de ülseri tetikleyici bir neden olarak düşünülmektedir fakat etkisi henüz ispatlanmamıştır

Tedavi:

Tedavilerin amacı ağrıyı azaltmak, ülseri iyileştirmek ve komplikasyonları önlemektir. Tedavi ülserin tekrar nüksetmesini engeller. Tedavi ülserin tekrar nüksetmesini de engeller.

Eğer belirtiler ciddiyse ya da kanama gibi önemli komplikasyonlar varsa tedavinin ilk aşamasında hastanede kalmanız gerekebilir.

Doktorunuz size tavsiye edeceği ilaçları kullanmanız gereklidir.

Antasitlerin, kullanıldıktan bir süre sonra, yan etkileri olabilir. Doktorunuzun tavsiyelerini dikkatle takip edin ve problemlerinizi en kısa zamanda ona iletin
Bazen yeni ülserleri engellemek için ilaç alınabilir.
1-2 hafta süreyle antibiyotik kullanmanız gerekebilir. Asidi azaltmak için 6 hafta süreyle ilaç alabilirsiniz. Yeni ülserlerin ortaya çıkmasını engellemek için aylarca ilaç kullanmanız da gerekebilir fakat ilaç almadan önce mutlaka doktorunuza danışınız

Öneriler:

Tedavi süresince istirahat edin
Yemeklerinizi, her gün belirli saatlerde yiyin
 Bağırsaklarınızın düzenli bir şekilde çalışmasını sağlayın
 Sigara, çay, kahve ve alkolü bırakın
Diş sağlığına önem verin
 Süt ve sütlü yiyecekler, yumurta, kızarmış ekmek, tereyağı, pelte ve haşlanmış balık, sebze püreleri ve patates yemeğini sofranızdan eksik etmeyin.

Mide yanması

Göğüs kemiğinin arka tarafında hissedilen yanma ile kendini gösterir. Nedeni midede fazla miktarda asit bulunmasıdır.
Mide Yanması

Göğüs kemiğinin arka tarafında hissedilen yanma ile kendini gösterir. Nedeni midede fazla miktarda asit bulunmasıdır

Mide Yanması

Nausea

Mide bulantısı.
Pepsin

Mide öz suyunda bulunan ve proteinleri sindiren enzim.
Pilor

Midenin duedonuma açılan alt bölgesi.
Pilor (mide kapısı)

Mide İle onikiparmakbağırsağı arasında yer alan geçiş bölümü.
Pilor spazmı

Mideyi onikiparmakbağırsağına birleştiren pilor (mide kapısı) çıkışındaki kasların anormal kasılması (spazmı).
Pilorotomi

Mide kapısı (pilor) kaslarının kalmlaşarak darlığa yol açtığı pilor stenozunda, darlığı gidermek amacıyla pilor kasının mukozaya kadar kesildiği girişim.
Pirozis

Mideden boğaza doğru yükselen ve genellikle yemeklerden birkaç saat sonra ortaya çıkan hafif yanma duygusu- Midenin asit içeriğinin, yemek borusu içine akma' sıyla gelişir.
Pilor

Midenin duedonuma açılan alt bölgesi.
Pilor (mide kapısı)

Mide İle onikiparmakbağırsağı arasında yer alan geçiş bölümü.
Pilor spazmı

Mideyi onikiparmakbağırsağına birleştiren pilor (mide kapısı) çıkışındaki kasların anormal kasılması (spazmı).
Pilorotomi

Mide kapısı (pilor) kaslarının kalmlaşarak darlığa yol açtığı pilor stenozunda, darlığı gidermek amacıyla pilor kasının mukozaya kadar kesildiği girişim.
Pirozis

Mideden boğaza doğru yükselen ve genellikle yemeklerden birkaç saat sonra ortaya çıkan hafif yanma duygusu- Midenin asit içeriğinin, yemek borusu içine akma' sıyla gelişir.
<< Geri
 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki